อะไหล่เครื่องพิมพ์

อะไหล่ เครื่องพิมพ์

แทงหมึกย่อ
ราคา 1,500 บาท

สายไพเบอร์ออฟติก ( สายเหลือง )
ราคา 1,300 บาท

สายแพหัวพิมพ์ Seiko
ราคา  550 บาท

สายแพหัวพิมพ์ EPSON
ราคา  850  บาท

สายแพยาว  Icontak 
ราคา 850 – 1,200 บาท

หัวเครื่องตัดสติกเกอร์
ราคา 1,500  บาท

ล้อล๊อกเครื่องตัดสติกเกอร์
ราคา 2,500  บาท

กรองหมึกเครื่องพิมพ์
ราคา 200  บาท

ดัมเปอร์เกลียวใหญ่ Epson dx5
ราคา 160 บาท

ปั้มเซรานอย เครื่องพิมพ์
ราคา 750  บาท

ดัมเปอร์เกลียวเล็ก DX7
ราคา  200 บาท

สายพานลากหัวพิมพ์
ราคา  3,000 – 4,000 บาท

สายเอ็นโค้ดเดอร์ 18M  20M
ราคา  1,000 – 1,600บาท

เมนบอร์ดเครื่อง Infinity
ราคา 20,000 บาท

ใบมีดตัดเครื่องสติกเกอร์ 60 องศา
ราคา 200 บาท

ปัดหัวพิมพ์ DX5 DX7 DX11
ราคา 120  บาท

ข้อต่อ
ราคา 60 บาท

ตลับลูกปืน รางสไลด์
ราคา 2,500 บาท

บอร์ดเล็กเสียบหัวพิมพ์ Icontak
ราคา 1,800  บาท

บอร์ดเสียบหัวพิมพ์
ราคา  1,800 บาท

เฟืองโคนิก้า
ราคา 2,000 บาท

กล่องควบคุมมอเตอร์
ราคา 4,500 บาท

หัวพิมพ์ Seiko U508GS  12PL
ราคา 33,000 บาท

หัวพิมพ์ SEKO SPT510  50PL
ราคา 27,500  บาท

หัวพิมพ์ KONICA KM512 42,35PL
ราคา 27,000 – 29,000บาท

หัวพิมพ์ KONICA KM512I 30PL
ราคา 44,000 บาท

หัวพิมพ EPSON DX5
ราคา 48,000 บาท

หัวพิมพ์ EPSON DX11
ราคา 9,000  บาท

ปั้มดูดสี
ราคา 700 – 900 บาท

 ตลับเก็บหัวพิมพ์Dx11
ราคา 550 บาท

ตลับเก็บหัวพิมพ์Dx7,5
ราคา 650 บาท

ดัมเปอร์เกี่ยวเล็ก Dx5,11
ราคา 160  บาท

สายแพร Dx11
ราคา  250  บาท

สายแพร Dx7
ราคา  400  บาท

สายแพร Dx5
ราคา  250  บาท

หัวพิมพ์ Dx7
ราคา 38,000  บาท

Scroll to top