เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Konica 512i 30PL

420,000 บาท

 • แบรนด์ Konica

 • SKU 330138200_TH-634152381

 • ประเภทของการรับประกันมีการรับประกัน

 • รุ่น No. SOL-C4 หัวพิมพ์ 4 x KM512i

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เครื่องพิมพ์ PERFECT COLOR PM3208 KONICA 512-42PL

380,000 บาท

 • แบรนด์ Konica

 • SKU 330146806_TH-634416290

 • ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน

 • รุ่น PERFECT COLOR PM3208 KONICA 512-42PL

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เครื่องพิมพ์ Crystal SPT 508GS 12PL

445,000 บาท

 • แบรนด์ No Brand

 • SKU 330358990_TH-634526945

 • ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน

 • รุ่น Crystal SPT 508GS 12PL

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON DX11

99,000 บาท

 • แบรนด์ Epson

 • SKU 330508098_TH-634694059

 • ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน

 • รุ่น EPSON DX11

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON DX7

145,000 บาท

 • แบรนด์ Epson

 • SKU 330522223_TH-634718704

 • ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน

 • รุ่น EPSON DX7

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON DX5

220,000 บาท

 • แบรนด์ Epson

 • SKU 330558472_TH-634818273

 • ประเภทของการรับประกัน มีการรับประกัน

 • รุ่น EPSON DX5

 • ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

ราคา 2X,XXX บาท

ราคา 2X,XXX บาท

ราคา 3X,XXX บาท

Scroll to top