สินค้าวัสดุทำป้าย

สินค้าวัสดุ ทำป้าย

หมึก SEIKO  แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา
ขนาด  5  ลิตร 
ราคา   1,400   บาท  1,500

หมึก SEIKO ไร้กลิ่นแดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา ขนาด  4  ลิตร 
ราคา  1,700   บาท
 1,800

หมึก ECO แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา
ขนาด  1  ลิตร 
ราคา 800 บาท
900

โซเว้น INFINITRY
ขนาด  5  ลิตร
ราคา   1,100   บาท   1200

โซเว้น INFINITRY 
ขนาด  1  ลิตร
ราคา  650 บาท

กาวร้อน  502
ขนาด  1  กล่อง 50 ขวด

ราคา  400  บาท 

ตาไก่ ขนาด ( M ) 
1   กล่อง 500  ตัว
ราคา 150 บาท

ชุดจอกตาไก่ 
หัวเจาะ +  หัวย้ำ  1 ชุด
ราคา  200 บาท

เครื่องตอกตาไก่ 
แบบแทน  1  ชุด 
ราคา  1,500 บาท

X-STAND  ปรับได้ 
ขนาด  0.80*1.80 M  
ราคา  180 บาท

X-STAND  ปรับไม่ได้ 
ขนาด  0.60*1.60 M
ราคา 150  บาท

ROLL-UP  สไลด์
ขนาด  0.60*1.60 M
ราคา  320  บาท

ROLL-UP  สไลด์
ขนาด  0.80*2.00 M 
ราคา 420 บาท

ธงญี่ปุ่น  ฐานเหลี่ยม
ขนาด  0.50*1.50 M 
ราคา 470 บาท

ไวนิล  Dragon 400G  360G  320G
ยาว  50  เมตร
ราคา 16-20 บาท/ตรม.  

โครงไม้ขนาด  1.20*240 
จํานวน  1 โครง
ราคา 80  บาท

ไม้มัด ขนาด  2.50 
จํานวน  10 ตัว / มัด
ราคา 250 บาท

โพมบอร์ดขนาด  5 MM.
จํานวน  1  แผ่น
ราคา 150 บาท

 ฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด  5 MM.  จํานวน  1  แผ่น
ราคา 190 บาท

 ฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด  3 MM.  จํานวน  1  แผ่น
ราคา 90  บาท

พาสวูด
ขนาด 122*244   จํานวน 1 แผ่น
ราคา 520 บาท

สติ๊กเกอร์  PVC ( หนา )
ขนาด  1.27 CM    จํานวน 1 ม่วน
ราคา 1,905 บาท

กระดาษ FOTO  30 เมตร  ขนาด  1.27 MM.  
จํานวน 1 ม่วน
ราคา 1,905 บาท

สติ๊กเกอร์ ฟู่ซุ่น ( หนา )ขนาด  50  MM.  
จํานวน  1 ม่วน
ราคา 3,048 บาท

สติ๊กเกอร์  ซี-ทรู  50 เมตร ขนาด  0.98  MM.  
จํานวน  1 ม่วน

ราคา 4,900 บาท

สติ๊กเกอร์  ใส  50 เมตรขนาด  0.914  MM.  
จํานวน  1 ม่วน

ราคา 2,885 บาท

หมึก SK4  5 ลิตร
แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ

ราคา 1,400 บาท

หมึก512i 5 ลิตร
แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ

ราคา 1,700 บาท

กระดาษ PP EP
ราคา 45 บาท/ตรม

Scroll to top