สินค้าวัสดุ ทำป้าย

หมึก SEIKO  แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา
ขนาด  5  ลิตร 
ราคา   1,400   บาท  1,500

หมึก SEIKO ไร้กลิ่นแดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา ขนาด  4  ลิตร 
ราคา  1,700   บาท
 1,800

หมึก ECO แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดํา
ขนาด  1  ลิตร 
ราคา 800 บาท
900

โซเว้น INFINITRY
ขนาด  5  ลิตร
ราคา   1,100   บาท   1200

โซเว้น INFINITRY 
ขนาด  1  ลิตร
ราคา  650 บาท

กาวร้อน  502
ขนาด  1  กล่อง 50 ขวด

ราคา  400  บาท 

ตาไก่ ขนาด ( M ) 
1   กล่อง 500  ตัว
ราคา 150 บาท

ชุดจอกตาไก่ 
หัวเจาะ +  หัวย้ำ  1 ชุด
ราคา  200 บาท

เครื่องตอกตาไก่ 
แบบแทน  1  ชุด 
ราคา  1,500 บาท

X-STAND  ปรับได้ 
ขนาด  0.80*1.80 M  
ราคา  180 บาท

X-STAND  ปรับไม่ได้ 
ขนาด  0.60*1.60 M
ราคา 150  บาท

ROLL-UP  สไลด์
ขนาด  0.60*1.60 M
ราคา  320  บาท

ROLL-UP  สไลด์
ขนาด  0.80*2.00 M 
ราคา 420 บาท

ธงญี่ปุ่น  ฐานเหลี่ยม
ขนาด  0.50*1.50 M 
ราคา 470 บาท

ไวนิล  Dragon 400G  360G  320G
ยาว  50  เมตร
ราคา 16-20 บาท/ตรม.  

โครงไม้ขนาด  1.20*240 
จํานวน  1 โครง
ราคา 80  บาท

ไม้มัด ขนาด  2.50 
จํานวน  10 ตัว / มัด
ราคา 250 บาท

โพมบอร์ดขนาด  5 MM.
จํานวน  1  แผ่น
ราคา 150 บาท

 ฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด  5 MM.  จํานวน  1  แผ่น
ราคา 190 บาท

 ฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด  3 MM.  จํานวน  1  แผ่น
ราคา 90  บาท

พาสวูด
ขนาด 122*244   จํานวน 1 แผ่น
ราคา 520 บาท

สติ๊กเกอร์  PVC ( หนา )
ขนาด  1.27 CM    จํานวน 1 ม่วน
ราคา 1,905 บาท

กระดาษ FOTO  30 เมตร  ขนาด  1.27 MM.  
จํานวน 1 ม่วน
ราคา 1,905 บาท

สติ๊กเกอร์ ฟู่ซุ่น ( หนา )ขนาด  50  MM.  
จํานวน  1 ม่วน
ราคา 3,048 บาท

สติ๊กเกอร์  ซี-ทรู  50 เมตร ขนาด  0.98  MM.  
จํานวน  1 ม่วน

ราคา 4,900 บาท

สติ๊กเกอร์  ใส  50 เมตรขนาด  0.914  MM.  
จํานวน  1 ม่วน

ราคา 2,885 บาท

หมึก SK4  5 ลิตร
แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ

ราคา 1,400 บาท

หมึก512i 5 ลิตร
แดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ

ราคา 1,700 บาท

กระดาษ PP EP
ราคา 45 บาท/ตรม

อะไหล่ เครื่องพิมพ์

แทงหมึกย่อ
ราคา 1,500 บาท

สายไพเบอร์ออฟติก ( สายเหลือง )
ราคา 1,300 บาท

สายแพหัวพิมพ์ Seiko
ราคา  550 บาท

สายแพหัวพิมพ์ EPSON
ราคา  850  บาท

สายแพยาว  Icontak 
ราคา 850 – 1,200 บาท

หัวเครื่องตัดสติกเกอร์
ราคา 1,500  บาท

ล้อล๊อกเครื่องตัดสติกเกอร์
ราคา 2,500  บาท

กรองหมึกเครื่องพิมพ์
ราคา 200  บาท

ดัมเปอร์เกลียวใหญ่ Epson dx5
ราคา 160 บาท

ปั้มเซรานอย เครื่องพิมพ์
ราคา 750  บาท

ดัมเปอร์เกลียวเล็ก DX7
ราคา  200 บาท

สายพานลากหัวพิมพ์
ราคา  3,000 – 4,000 บาท

สายเอ็นโค้ดเดอร์ 18M  20M
ราคา  1,000 – 1,600บาท

เมนบอร์ดเครื่อง Infinity
ราคา 20,000 บาท

ใบมีดตัดเครื่องสติกเกอร์ 60 องศา
ราคา 200 บาท

ปัดหัวพิมพ์ DX5 DX7 DX11
ราคา 120  บาท

ข้อต่อ
ราคา 60 บาท

ตลับลูกปืน รางสไลด์
ราคา 2,500 บาท

บอร์ดเล็กเสียบหัวพิมพ์ Icontak
ราคา 1,800  บาท

บอร์ดเสียบหัวพิมพ์
ราคา  1,800 บาท

เฟืองโคนิก้า
ราคา 2,000 บาท

กล่องควบคุมมอเตอร์
ราคา 4,500 บาท

หัวพิมพ์ Seiko U508GS  12PL
ราคา 33,000 บาท

หัวพิมพ์ SEKO SPT510  50PL
ราคา 27,500  บาท

หัวพิมพ์ KONICA KM512 42,35PL
ราคา 27,000 – 29,000บาท

หัวพิมพ์ KONICA KM512I 30PL
ราคา 44,000 บาท

หัวพิมพ EPSON DX5
ราคา 48,000 บาท

หัวพิมพ์ EPSON DX11
ราคา 9,000  บาท

ปั้มดูดสี
ราคา 700 – 900 บาท

 ตลับเก็บหัวพิมพ์Dx11
ราคา 550 บาท

ตลับเก็บหัวพิมพ์Dx7,5
ราคา 650 บาท

ดัมเปอร์เกี่ยวเล็ก Dx5,11
ราคา 160  บาท

สายแพร Dx11
ราคา  250  บาท

สายแพร Dx7
ราคา  400  บาท

สายแพร Dx5
ราคา  250  บาท

หัวพิมพ์ Dx7
ราคา 38,000  บาท

Scroll to top